Γιατί είναι πιο ακριβά;

Γιατί είναι πιο ακριβά;

Η ελαφρώς αυξημένη τιμή των βιολογικών προϊόντων οφείλεται στον βιολογικό τρόπο καλλιέργειας, ο οποίος δεν βοηθάει στην ποσοτική ανάπτυξη της παραγωγής.

Η περιορισμένη άμυνα των βιολογικών προϊόντων στις ασθένειες και τους φυσικούς κινδύνους λόγω της απουσίας χημικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, καθώς επίσης και η εντατικοποίηση της χειρονακτικής εργασίας ανεβάζουν το κόστος της παραγωγής.

Ρυθμίσεις cookies