Διαφέρουν τα βιολογικά από τα συμβατικά προϊόντα;

Διαφέρουν τα βιολογικά από τα συμβατικά προϊόντα;

Ως προς τη θρεπτική τους αξία εμφανίζονται ισοδύναμα. Οι διαφορές τους εντοπίζονται κυρίως στη μέθοδο παραγωγής τους.

Στα βιολογικά τρόφιμα απαγορεύεται η χρήση χημικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, ενώ επιτρέπεται η χρήση περιορισμένου αριθμού φυσικών μικροβιοκτόνων, εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων και λιπασμάτων.

Βασίζεται στη διαδοχική καλλιέργεια διαφόρων φυτών στο ίδιο χωράφι ώστε τα εδάφη να μην κουράζονται και στη χρήση ψυχανθών που χρησιμοποιούνται ως λιπαντικό εδάφους.

Όσον αφορά την εκτροφή των ζώων, η διατροφή τους βασίζεται σε βιολογικές ζωοτροφές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις συνθήκες διαβίωσης των ζώων και γενικότερα στην ευζωία, προβλέποντας την πρόσβαση σε βοσκοτόπους και απαγορεύοντας το συνωστισμό πολλών ζώων σε μικρούς στάβλους.

Ρυθμίσεις cookies